Koers Bepalen

Zoals in de interventie te lezen is lijkt open source dé oplossing om uit de dichtgespijkerde situatie te komen en samenwerking en innovatie mogelijk te maken. Maar is hiermee de koers dan al bepaald? Deels wel, maar er blijft voor mij nog voldoende ruimte om richting te bepalen voor de introductie en acceptatie van deze innovatie. In het hoofdstuk ‘koers bepalen’ leest u hoe ik dit heb aangepakt.
Situatie in kaart
In mijn rol als externe marketingconsultant heb ik het vraagstuk van de organisatie met een open vizier benaderd. Om de juiste koers te kunnen te bepalen ben ik begonnen met het uitvoeren van een interne- en externe analyse. Hiermee heb ik de organisatie en haar bedienende markt beter leren kennen. Ik kwam tot de conclusie dat de markt ontzettend in beweging is en er veel verschillende belangen zijn. Procura SIM probeert hier op in te spelen met het open source-project vrijBRP voor een betere marktpositie in de toekomst.
[Zie bijlage 1 - Interne- & externe analyse]
Het vraagstuk is vrij complex, zeker voor iemand zonder kennis over IT, open source, software en gemeentelijke structuren. Daarom was het zaak om ook hier zo snel mogelijke mee bekend te worden. Ik heb hiervoor 10 verschillende interne stakeholders gesproken met ieder hun eigen expertise. Zij hebben mij een inzicht gegeven over de belangen en problemen binnen de organisatie, de technische en productkennis en de problemen en kansen binnen de markt. Deze experts vanuit de organisatie hebben kennis over zaken als; community building, open source systemen, IT-werkzaamheden, de directe klantbehoefte en trends en ontwikkelingen binnen de markt.
[Zie bijlage 2 – Gesprekken interne stakeholders]
Daarnaast heb ik nog aanvullend deskresearch gedaan naar community building (voor open source projecten) en de huidige ontwikkelingen en problemen binnen de markt. Ik heb verschillende community building theorieën en succesvolle toonaangevende open source projecten bestudeerd. Ook heb ik gekeken naar rapporten en plannen van de Nederlandse gemeenten en de ontwikkelingen/ principes van open source systemen.
[Zie bijlage 3 – Aanvullend deskresearch]
Het uitstippelen van de koers
Ik leerde al snel dat de succesfactor van open source-projecten bijna altijd afhankelijk is van een actief betrokken community. Uit het onderzoek kwam ook dat doordat Procura SIM met haar open source project vrijBRP een volledig nieuwe draai wil geven aan de vorm en het verdienmodel van het BRP-systeem er binnen de statische gemeenten-organisaties wat terughoudendheid kan ontstaan. Aan mij dan ook de uitdaging om verder te onderzoeken hoe de community rondom het vrijBRP project moet worden vormgegeven.

Uit al deze vergaarde informatie ben ik conclusies gaan trekken en heb ik met mijn inzicht als marketingconsultant een plan van aanpak samengesteld. Door een duidelijke doelstelling voor dit onderzoek te formuleren met passende KPI’s, de vervolgende onderzoekstappen en mogelijke scenario’s uit te schrijven heb ik de koers voor het onderzoek bepaald.
[Zie bijlage 4 – Presentatie - plan van aanpak][Zie bijlage 5 – Plan van aanpak][Zie bijlage 6 – Uitgebreide planning]
Om ook de organisatie hierin mee te nemen heb ik het plan van aanpak ook gepresenteerd binnen de organisatie. Op deze manier waren zij niet alleen op de hoogte van mijn plannen, maar heb ik hen ook kunnen informeren over alle inzichten die ik tot dit moment heb verkregen. Tijdens de presentatie was er slechts 1 punt van aandacht: de organisatie wil liever niet dat ik in contact zou treden over dit project met de concurrentie. Na overweging heb ik besloten dat het contact met de concurrentie niet cruciaal is voor het onderzoek en heb ik dit onderdeel in het plan van aanpak laten vervallen. Daarnaast heb positieve feedback mogen ontvangen over de uitwerking en komende plannen.
[Zie bijlage 7 – Prensentatie feedback 1][Zie bijlage 8 – Prensentatie feedback 2]
Bekijk hieronder de bewijslast en een tijdlijn van de LLO Koers Bepalen.

Tijdlijn

Doordat de LLO Koers Bepalen meerdere keren in het onderzoek terugkomt, heb ik hieronder een tijdlijn gemaakt met onderdelen binnen het onderzoek waarbij deze vaardigheid aan bod is gekomen.

INTERNE-&EXTERNE ANALYSE

Januari/ februari 2022
Met de uitkomst van de inter- en externe analyse heb ik voor mezelf een goed beeld gecreëerd bij de organisatie en haar omgeving. Hiermee heb ik een realisitsche koers kunnen bepalen en de stappen ondernomen die nodig waren om tot deze koers te komen. 

AANVULLEND DESKRESEARCH

Februari 2022
Doormiddel van het aanvullend deskreasearch ben ik op verdiepende inzichten gekomen die de koers naar een hoger niveau tilt. Hiermee heb ik meer kennis opgedaan om het onderzoek goed te kunnen uitstippelen en uitvoeren.

PLAN VAN AANPAK

Maart 2022
Het plan van aanpak stelt niet alleen een duidelijkde koers voor mijzelf, maar ook voor de organisatie. Hiermee zijn zij op de hoogte gesteld van mijn plannen en beweegredenen en worden zij meegenomen in het proces.

KWALITATIEF ONDERZOEK

April 2022
Tijdens het kwalitatief onderzoek heb ik veel initiatief moeten nemen om de juiste contactpersonen te kunnen spreken. Hiein heb ik leiderschap en daadkracht getoond. Daarnaast heb ik de interne stakeholders meegenomen in het proces en betrokken bij de inzichten ervan.

CONCEPT OPZET

Mei 2022
De opzet van het concept is voorgekomen uit de opgedane kennis van het uitgebreide onderzoek en mijn eigen kennis en inzicht. Hiermee heb ik gestuurd richting een concept die volgens mijn inzichten aansluiten om alle belangen van de verschillende stakeholders.

REALISATIE

Juni 2022
To be continued...
Hogeschool Rotterdam | CMS4G | 0964659
Copyright © 2022 Coco Bronsgeest
eyelocationcalendar-fullbubbleunlinkthumbs-upmagnifier