Waarde Creëren

Over op kwalitatief onderzoek
Met alle uitgebreid vergaarde informatie had ik een sterke basis opgebouwd om in contact te treden met de doelgroep. De meest relevante stakeholders voor dit vraagstuk zijn de gemeenten, partners en de organisatie. Nu ik bekend was met het vakgebied, wat er speelt in de markt en een idee had over de pijnpunten en wensen van de doelgroep was het tijd om het kwalitatief onderzoek op te starten. Ik begon met het opstellen van de vragenlijst. Zodra ik hier een opzet voor had heb ik deze voorgelegd aan de interne stakeholders; Mike de Ruiter, Precious Winter en Roy Woesthuis. Zij hebben de vragenlijst van feedback voorzien, waarna ik de vragenlijst heb aangepast en akkoord heb gekregen op de definitieve versie.
[Zie bijlage 1 - Opzet interview vragenlijst][Zie bijlage 2 - Definitieve interview vragenlijst]
Daarnaast was het zaak om de juiste contactpersonen aan te haken binnen het onderzoek. Uit het vooronderzoek bleek al dat de afdelingen burgerzaken, dienstverlening en de informatieadviseurs binnen de gemeenten de belangrijkste stakeholders uit de doelgroep zijn. Daarnaast heb ik onderscheid gemaakt tussen bestaande klanten van vrijBRP, die nu al gebruik maken van de software, prospect gemeenten, die in contact zijn met de salesafdeling voor mogelijke aanbestedingen met vrijBRP, en gemeenten die geen klant noch prospect zijn.
[Zie bijlage 3 – Lijst met contactpersonen]
Om de juiste personen te spreken heb ik eerst binnen de organisatie de vraag uitgezet welke contactpersonen zij in hun netwerk hebben. Van Mike de Ruiter, Managing Director, en Robert Groeneweg, Accountmanager Sales & Marketing, kreeg ik de eerste contactpersonen doorgespeeld. Deze warme leads zouden al open staan voor een interview. Hiermee heb ik de gemeente Haarlem, Maastricht, Zoetermeer en Noordenveld binnen een week kunnen interviewen.

Hierna merkte ik dat het contact krijgen steeds moeizamer verliep. Ik kreeg toegang tot het CRM-systeem van de organisatie om zo contactgegevens van specifieke gemeenten te kunnen opzoeken. Het systeem bleek echter niet erg up to date en ik kreeg vaak het respons dat de gemeenten niet wilde meewerken aan het onderzoek. Toen ik merkte dat dit niet de juiste manier was om binnen te bleef ik regelmatig de salesafdeling herinneren aan het feit dat ik nog opzoek was naar meer contactpersonen. Ik kreeg een paar leads, maar die bleken tot geen resultaat te leiden. Toen heb ik besloten om samen met de marketingafdeling een LinkedIn bericht samen te stellen. Ook dit leiden helaas niet tot het gewenste resultaat. Daarna ben ik zelf via LinkedIn-personen gaan benaderen met de juiste functieomschrijving. Hiermee heb ik uiteindelijk de gemeenten Delft en Rotterdam weten te interviewen.
[Zie bijlage 4 – Interview contactwerving]
Het salesteam was naar aanleiding van mijn contact met de gemeente Delft geïnteresseerd in een sales-werving. Ik heb aangegeven dat ik het interview graag onafhankelijk wilde houden, maar dat ik wel zou uitvragen welk BRP-systeem zij op dit moment gebruiken en of de gemeente Delft interesse zou hebben in vrijBRP. Ook heb ik na ieder interview een korte samenvatting van het gesprek in het CRM-systeem gezet, zodat alle afdelingen (waaronder sales) op de hoogte waren van wat er is besproken.
[Zie bijlage 5 – Organisatie betrekken]
Naast de interviews met doelgroep heb ik de organisatie ook gevraagd naar mogelijke partners om te betrekken bij het onderzoek. Hierdoor heb ik een interview kunnen afnemen met Conduction. Dit softwarebedrijf werkt vaak samen met Procura SIM en bleek geïnteresseerd om bijdragen te leveren aan het community platform.
In contact met de doelgroep
De interviewvragen zijn opgezet met het doel om meer te weten te komen over de interesse, kennis en bereidheid van de doelgroep voor de vrijBRP community. Niet alleen wilde ik hiermee toetsen of er daadkracht is voor de community, maar ook was ik benieuwd naar waar de doelgroep zich bevindt in de afnemerscurven. Ik kon tijdens alle interviews concluderen dat er zeker vraag is naar een community rondom vrijBRP, de vorm waarin dat moest plaatsvinden en hoe het platform zou moeten worden vormgegeven veranderde per gemeente. Ik heb hieruit de juiste waarden proberen te achterhalen voor de doelgroep om tot een algeheel concept te kunnen komen. Hierin heb ik de data uit de interviews met de gemeenten en partner voorgelegd aan de organisatie, om zo hun verwachtingen en reactie te kunnen toetsen.
[Zie bijlage 6 – Interview transcripten][Zie bijlage 7 – Gesprek interne stakeholder]
Vervolgens heb ik een advies uitgebracht en een passend concept daarbij gecreëerd. De waarde voor de doelgroep zit hem voornamelijk in het feit dat de macht binnen de markt terugkomt in eigen handen, in plaats van dat de macht bij de leveranciers ligt. Het vrijBRP-project sluit aan op de toekomstvisie van de doelgroep en er ligt draagvlak bij innovatieve gemeenten die bereid zijn het voortouw te nemen wat betreft de ontwikkeling om de markt stapje voor stapje te veranderen. Dit is slechts een enkele gemeente, een groter deel van de gemeente heeft interesse in de community in de vorm van een informatief platform om op de hoogte te blijven van de nieuwste innovaties binnen de markt. Op deze manier moet hun aanwezigheid op het platform stimuleren om warm te worden om ook bijdragen te gaan leveren aan de ontwikkelingen.

Voor de huidige partner Conduction biedt de community een kans om innovaties op gang te helpen en hun nieuwste ontwikkelingen uit te lichten. In samenwerking met Procura SIM krijgen zij een opstapje om mee te draaien op de nieuwste veranderingen binnen de markt.

Wat betreft de organisatie is een groot belang uiteraard het winstoogmerk. Procura SIM wil op den duur, wanneer de markt rijp is, marktleider zijn op het gebiedt van BRP-software. Om die reden is het voor hen van belang om nu actie te ondernemen en zich actief in te zetten voor werving van geïnteresseerden partijen. Wanneer zij dit goed managen kunnen ze het de community laten uitgroeien tot een toonaangevend project. Dat zal betekenen dat de komende jaren rekening gehouden moet worden met veel investering en mogelijk nog weinig winstomzet.
[Zie bijlage 8 – Advies & concept opzet]
Bekijk hieronder de bewijslast en een tijdlijn van de LLO Waarde Creëren.

Tijdlijn

Doordat de LLO Waarde Creëren meerdere keren in het onderzoek terugkomt, heb ik hieronder een tijdlijn gemaakt met onderdelen binnen het onderzoek waarbij deze vaardigheid aan bod is gekomen.

VOORONDERZOEK

Februari/ maart 2022
In het vooronderzoek zijn de verschillende belangen en waarde van de interne stakeholders uitvoerig getoetst. Ook zijn de belangen en waarde van de doelgroep en partners doormiddel van deskresearch onderzocht. 

KWALITATIEF ONDERZOEK

April 2022
Tijdens de interviews zijn de waarde en belangen van de doelgroep uitvoerig getoetst. Dit biedt ook weer waarde voor de organisatie en interne stakeholders door de inzichten die hiermee zijn opgedaan.

STAKEHOLDERS BETREKKEN

Gehele periode
Door de stakeholders te betrekken bij het gehele onderzoek en hen de mogelijkheid te bieden tot input en inzicht, kunnen zij meebeslissen over de keuzes die gemaakt worden. Waardoor er co-creatie ontstaat.

TOETSEN BIJ STAKEHOLDERS

Mei 2022
Door de stakeholders opnieuw te betrekken bij het process van aanpassen en scherpstellen van het concept, wordt ervoor gezorgd dat de stakeholders het resultaat krijgen waar ze behoefte aan hebben.
Hogeschool Rotterdam | CMS4G | 0964659
Copyright © 2022 Coco Bronsgeest
pencilfile-emptylicenseusersphone-handsetbubblealarmmic