Business Development

In de loop van het onderzoek begon de oplossing steeds meer de vorm te krijgen van een concept. Ieder gesprek met iedere stakeholders kwamen er nieuwe toevoegingen en aanpassingen bij, om het concept te vormen naar tevredenheid van alle wensen en eisen van de stakeholders. Het begon met de inzichten uit het vooronderzoek (interne- en externe analyse, aanvullend deskresearch en de gesprekken met interne stakeholders), vervolgens hebben de interviews met de doelgroep een nog gedetailleerder beeld gegeven van hun wensen en verwachtingen. Ondanks dat er verschillende rangen van gemeenten en functies binnen de gemeente zijn geïnterviewd kwamen veel antwoorden met elkaar overeen. Door deze overlap kon ik aannames bevestigen en onderwerpen concretiseren.
[Zie bijlage 1 – Advies & concept opzet]
Zo waren alle stakeholders het eens over het feit dat een community rondom een open source BRP-systeem een toegevoegde waarde is binnen de huidige markt. De meningen begonnen pas uit een te lopen wanneer hen werd gevraagd hoe ze dit voor zich zien en hoe het zou moeten worden vorm gegeven. Ook waren zij het allen eens over het vooruitzicht dat open source dé oplossing is voor de toekomst voor digitale overheidssystemen. De doelgroep heeft echter nog geen concreet idee hoe ze deze vertaalslag moeten gaan maken en zijn hierin nog zoekende. Wanneer ik een antwoord opnieuw terug hoorde komen ging ik hier steeds dieper op in. Wanneer mijn aannames werden bevestigd ging ik over van toetsen naar uitbreiden en concreet maken.
[Zie bijlage 2 – Interview Transcripten][Zie bijlage 3 – Overzicht uitkomsten kwalitatief onderzoek]
Doordat de bedrijven Procura en SIM zijn gefuseerd sinds januari 2022 is de interne organisatie nog erg zoekende naar de juiste waarde propositie. Omdat de community ook een kans biedt aan Procura SIM om haar open source oplossing vrijBRP op de kaart te zetten, leek het me van belang om de kernwaarden van de organisatie goed naar voren te brengen. Uit het vooronderzoek kwam ik maar weinig te weten over de concurrentie. Procura SIM wilde liever niet dat ik contact op zou nemen met de concurrenten, wat ik in hun positie ook goed begrijp. Daarnaast kwam er tijdens het kwalitatieve onderzoek wel wat extra informatie naar boven, maar ik vond het nog steeds moeilijk om een goed beeld te krijgen van de competenties van Procura SIM ten opzichte van de concurrentie. Daarom heb ik binnen de organisatie aan verschillende stakeholders gevraagd om een concurrentiematrix in te vullen. Binnen de concurrentiematrix worden de drie bedrijven vergeleken op basis van componenten die vanuit mijn voorgaande onderzoek van waarden blijken binnen de markt en bij de doelgroep.
[Zie bijlage 4 – Concurrentiematrix]
WHAT'S NEXT
De vervolgstappen zijn om de belangrijkste verkregen inzichten en het daar op gebaseerde concept te delen met de organisatie. Hierin zal ik verschillende stakeholders betrekken, doormiddel van een ambassadeursgroep, die bijdragen kunnen leveren aan het perfectioneren van de plannen. Vervolgens is het van belang om de plannen concreet te maken, zowel financieel, de taakverdeling, toetsing en in de verschillende mogelijke scenario’s. Dit staat mij de komende tijd nog te doen en zal uiteindelijk verder beschreven worden in de LLO Realiseren.Bekijk hieronder de bewijslast en een tijdlijn van de LLO Business Development.

Bewijslast


Advies & concept opzet

BIJLAGE 2

Interview Transcripten

BIJLAGE 5

Coming soon...

BIJLAGE 6

Coming soon...

BIJLAGE 3

Uitkomsten interviews

BIJLAGE 4

Concurrentiematrix

Tijdlijn

Doordat de LLO Business Development meerdere keren in het onderzoek terugkomt, heb ik hieronder een tijdlijn gemaakt met onderdelen binnen het onderzoek waarbij deze vaardigheid aan bod is gekomen.

ONDERDEEL 1

DATUM
Coming soon...

ONDERDEEL 2

DATUM
Coming soon...

ONDERDEEL 3

DATUM
Coming soon...

ONDERDEEL 4

DATUM
Coming soon...
Hogeschool Rotterdam | CMS4G | 0964659
Copyright © 2022 Coco Bronsgeest
starlicensemapmicquestion-circle