Coco Bronsgeest

Klas: CMS4G / Studentnummer: 0964659
Welkom bij mijn online portfolio. Op deze website laat ik u graag mijn proces en behaalde resultaten zien van mijn afstudeerproject bij de organisatie Procura SIM. Tijdens een periode van 20 weken, februari t/m juni 2022.
VrijBRP

Procura SIM

Procura SIM is specialist op het gebied van publiekszaken en digitale dienstverlening voor de Nederlandse overheid. Sinds 1 januari 2022 zijn Procura en partner SIM gefuseerd tot 1 organisatie. Procura staat al 50 jaar onder andere bekend als leverancier van stemhokjes, rode potloden en verkiezingssoftware voor gemeentes. Ook wel burgerzaken- en verkiezingsspecialist. SIM levert al 20 jaar online producten en diensten voor lokale overheden. Samen vormen zij een sterkere speler binnen de huidige markt als specialist voor publiekszaken en digitale dienstverlening. De missie is om de overheid te helpen met het waarmaken van hun ambities op het gebied van publieke dienstverlening.

vrijBRP

In februari 2021 heeft Procura een open source oplossing gelanceerd, genaamd vrijBRP. Dit is voor veel gemeenten nog een onbekende/ nieuwe belichaming van Procura. Het vrijBRP is een open platform waarmee Nederlandse gemeenten de persoonsgegevens van alle Nederlanders betrouwbaar kunnen bijhouden. BRP staat hierin voor Basisregistratie Personen en bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). In de Basisregistratie Personen (BRP) vinden gemeenten, burgers en organisaties als de Belastingdienst informatie over wonen, werken en toeslagen. Met het vrijBRP geeft Procura als eerste haar broncode van haar BRP-applicatie vrij. Tijdens deze afstudeerperiode zal mijn onderzoek aansluiten op dit open source project.

Feedback

Hieronder staat de feedback van mijn stagebegeleider en directe collega's vanuit de organisatie.

MIKE DE RUITER

Managing Director Procura SIM
"Coming 
soon..."
LEES BEOORDELING

PRECIOUS WINTER

Marketeer Procura SIM
"Coming 
soon..."
LEES BEOORDELING

ROY WOESTHUIS

Marketeer Procura SIM
"Keep up the good work, jij gaat het heel ver schoppen!"
LEES BEOORDELING

De Interventie

Lees hier meer over de interventie ten aanleiding van het onderzoek, het initiële vraagstuk en de probleemstellingen en aandachtspunten die daarbij horen.

Het initiële vraagstuk

Het open source project van vrijBRP bevindt zich in een commerciële markt. Iedere gemeente in Nederland bepaald zelf voor welke aanbieder zij kiezen voor hun digitale BRP-systeem. De huidige markt zit muurvast, doordat de macht bij de leveranciers van de systemen ligt. Dit zorgt voor frustratie bij de gemeenten. Zij willen door ontwikkelen en niet langer afhankelijk zijn van de spelregels van de leveranciers. De twee grootste partijen hebben een monopoly geclaimd door systemen zo te bouwen dat ze niet configureren met alternatieve systemen van andere aanbieders. Hierdoor hebben zij vrij spel gekregen om hun prijzen te bepalen zonder concurrentieconflict en kunnen zij ook veranderingen en ontwikkelingen vertragen door belangenverstrengeling.

Procura SIM wil terrein winnen binnen deze markt en het verschil maken ten opzichte van de huidige marktleiders. Ondanks dat Procura bekend staat als stabiele organisatie binnen deze markt komt er door de groeiende concurrentie steeds meer druk te staan op de prijzen en daarbij ook de marges. Om die reden moet Procura innoveren en opzoek gaan naar nieuwe manieren om onder de aandacht te komen bij de Nederlandse gemeenten. Het open source project vrijBRP is daarmee de eerste stap richting innovatie en concurrentie onderscheiding.

Door het open source systeem vrijBRP te lanceren krijgt de doelgroep meer zeggenschap en wordt er een vrije markt gecreëerd waarin verschillende aanbieders, ontwikkelaars en gemeenten de kans krijgen om samen te bouwen aan een beter BRP-systeem. Om deze verandering in gang te zetten moeten deze partijen bij elkaar worden gebracht. Aan mij de taak om te onderzoeken hoe Procura zoveel mogelijk waarde kan toevoegen aan het open source project om gemeenten te laten kiezen voor vrijBRP.

Punten van aandacht

Muurvaste markt
Macht bij de leveranciers
Onvreden bij gemeenten
Concurrentievoordeel opbouwen
Vrijere markt creëren
Belanghebbende bij elkaar brengen
Innovatie in gang zetten

Het Betoog

Lees per landelijke leeropbrengst hoe het onderzoek is verlopen, welke keuzes er zijn gemaakt en tot welk resultaat dat heeft geleid. 

KOERS BEPALEN

Het uitzetten van een commerciële koers binnen de organisatie.
LEZEN

WAARDE CREËREN

Invulling geven aan de commerciële koers door duurzame waarde te creëren.
LEZEN

BUSINESS DEVELOPMENT

Onderscheidende en vernieuwende concepten ontwerpen.
LEZEN

REALISEREN

Het realiseren en uitplannen vanuit het ontwikkelde concept.
TO BE CONTINUED...
Hogeschool Rotterdam | CMS4G | 0964659
Copyright © 2022 Coco Bronsgeest
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram